Markis Stockholm
Markis Stockholm

Markis Stockholm

Vi erbjuder bara markiser av högsta kvalité, t.ex fönstermarkiser, terrass/altanmarkiser, balkongmarkiser eller kanske balkongskydd. Solskydd hos oss betyder solskydd när det är som bäst.

Markis Stockholm
Markis Stockholm

Markis Stockholm

Vi erbjuder bara markiser av högsta kvalité, t.ex fönstermarkiser, terrass/altanmarkiser, balkongmarkiser eller kanske balkongskydd. Solskydd hos oss betyder solskydd när det är som bäst.

Markis Stockholm
Markis Stockholm

Markis Stockholm

Vi erbjuder bara markiser av högsta kvalité, t.ex fönstermarkiser, terrass/altanmarkiser, balkongmarkiser eller kanske balkongskydd. Solskydd hos oss betyder solskydd när det är som bäst.

Markis Stockholm
Markis Stockholm

Markis Stockholm

Vi erbjuder bara markiser av högsta kvalité, t.ex fönstermarkiser, terrass/altanmarkiser, balkongmarkiser eller kanske balkongskydd. Solskydd hos oss betyder solskydd när det är som bäst.

Markise Stockholm
Markise Stockholm

Markise Stockholm

Vi erbjuder bara markiser av högsta kvalité, t.ex fönstermarkiser, terrass/altanmarkiser, balkongmarkiser eller kanske balkongskydd. Solskydd hos oss betyder solskydd när det är som bäst.

Persienner

Solskydd

Markiser

Välkommen till
Markiser i stockholm!

En hemsida från beroma persienn & markis

Vi kan markiser i Stockholm. Vi har alla olika typer av markiser, såsom fönstermarkiser, terrassmarkiser och markiser för hela fasader. Solskydd hos oss betyder solskydd när de är som bäst! Vi erbjuder bara kvalitetsmarkiser från kända varumärken och vi hjälper er från skisser, leverans, montering och installation.

Markis Stockholm

Vi erbjuder specialdesignade solskydds lösningar för alla ändamål.

box2

Persienner

Vi är specialister på persienner! Utöver markiser erbjuder vi även persienner.
Mer om persienner ►

box4

Solskydd

Vi är specialister på solskydd! Utöver markiser erbjuder vi även andra solskydds produkter.
Mer om solskydd ►

Markiser Stockholm

Markiser

Markiser ramar snyggt in terrasser och balkonger samt motverkar insyn.
Mer om markiser ►

Markiser i hela Stockholm

Införskaffandet av en markis innebär inte bara ett skydd mot solen med ett behagligare inomhusklimat som följd, det ger också möjligheten att göra huset mer personligt och snyggt rent exteriört. Vi erbjuder därför ett stort urval av olika markismodeller och färgkombinationer för t.ex. terrassen, altanen, fönstret eller balkongen att välja mellan. För att passa just ert behov skräddarsys alla markiser för bästa passform och längsta möjliga hållbarhet.
Med tanke på att Stockholm kan erbjuda väder med allt från regn och rusk till strålande sol har vi valt markismodeller med omsorg för att täcka de behov som Stockholmare har. En terrassmarkis kan vara det perfekta valet när det gäller att förbättra sin uteplats. Den kan där skydda mot både sol och regn samt ge ett alternativ mot att bygga ett permanent tak av plast eller plåt.

 • Effektiv avskärmning
 • Bättre inomhusklimat
 • Lägre energikostnader
 • Estetiskt lyft för fasaden
 • Skyddar inredning mot blekning

Användningsområde – Markiser

Förutom att ge skydd till en uteplats eller hindra solen att skina in genom ett fönster på t.ex. en villa, radhus eller lägenhet så används markiser också med fördel till olika företag. Många butiksägare kan skydda sina varor i ett butiksfönster likväl som en restaurang eller bar, kan ha en uteservering där kunder kan sitta under en markis och äta en matbit. En markis fungerar där utmärkt till att förse gäster med både skugga eller skydd om det skulle komma en regnskur. Det går även alldeles utmärkt att ha infravärme under för att ge lite värme. Dessutom kan man trycka logga eller texter på en markis, det ger en perfekt möjlighet att kunna göra reklam för sin rörelse med ett erbjudande, telefonnummer eller webadress.

Markiser – material och kvalitet

Vi har valt att tillhandahålla högsta kvalité över hela vårt sortiment av markiser. Det gäller från hela markisställningen av stativ och armar till väven som sedan sys till en duk. Väven är 100% spinnfärgad acryl vilken har den bästa möjliga färgbeständigheten, färgerna bleks alltså inte. Väven sys sedan på förstklassiga stora symaskiner för att få en stark, rak och perfekt söm. Alla markis dukar är genom impregnerade och har även ett tunt ytskikt av smutsavvisande teflon sprayat på sig för maximal hållbarhet och prestanda. Allt detta är av yttersta vikt när du väljer din markis eftersom den kommer utsättas för väder och vind i många år framöver.

Vad gäller manövreringen av en markis kan man välja mellan den klassiska veven, band eller motor med fjärrkontroll. Det går självklart sedan att koppla ihop flera olika markiser och låta dom sköta sig själva med hjälp av sol/vind automatik vilken du enkelt kopplar av om du t.ex. reser bort. Du kan sedan via en app, ändra inställningar hemma på bostaden i Stockholm, avsett var du är i världen.

Du kan välja mellan olika färger på markisställningen samt också mellan ett stort antal färger och mönster gällande väven för att på bästa sätt matcha mot din fasad eller hus.
Resultatet efter montering av en markis ger ett snyggt och fräscht utseende.

Vi lämnar full garanti på allt vi gör. Slå oss en signal och vi kommer ut för att tillsammans gå igenom vad som kan passa bäst för just er, enkelt och bekvämt.

Vi vet att Stockholmare är måna om att ha fint på sina uteplatser. Med rätt markis får hela ditt hus ett lyft. Vi erbjuder därför skräddarsydda markiser som enkelt kan matcha era utemöbler eller inredning.

Samtidigt som markiser ramar in er uteplats eller balkong motverkar det även insyn och skyddar från regn och värme. Markiser tillför det lilla extra och kan enkelt lyfta helhetsintrycket av terrassen, altanen, balkongen eller fönstret.

Markiser i vitt Stockholm

Markis Modeller

Fönstermarkis / Fallarmsmarkis är en typ av markis där armarna sitter fäst dels längst fram i det som kallas frontprofil samt en bit ner på var sin sida av fönstret och sedan faller rakt ut när man hissar den upp eller ner. Den går att få med eller utan kassett. Kassett är ofta att föredra då monteringen blir enklare samt att den ger ett bättre skydd av väven. Går att fås med band, vev eller motor. Läs mer här… (länk till Beromas hemsida där fönstermarkis finns)

Terrassmarkis / Altanmarkis är en typ av markis där armfästet sitter uppe vid duken och sedan viks rakt ut, kallas även för Vikarmsmarkis. Den går att få med eller utan tak eller med kassett och kan manövreras med vev eller motor. Läs mer här…(länk till Beromas hemsida där terrassmarkis finns)

Balkongmarkis Till sin balkong kan man använda lite olika alternativ beroende på hur balkongen ser ut. Det mest vanliga är att man använder stolpar på var sida framtill på balkongen där man sedan fäster in markisen. Fördelen här är att man slipper borra och göra åverkan på balkongen.

Korgmarkis är en elegant markis med mycket stora variationsmöjligheter. Den special beställs och tillverkas sedan för hand.

Markisgardin eller Screen kallas den variant av markis som går rakt uppifrån och ner framför ett fönster. Den löper i styrskenor av aluminium på var sida om fönstret rakt ner längst med fasaden till sitt ändläge eller rakt ner till ett förinställt stoppläge.

Samtliga modeller går att motorisera och automatisera för en effektiv användning.
Vid maximalt utfall på samtliga modeller finns lite mer än ett helt varv väv kvar på valsen. Vi har även andra typer av solskydd som tex persienner, lamellgardiner, rullgardiner eller plisségardiner. Kontakta oss så berättar vi mer. (länk till kontaktfliken)

Några fördelar med Markis

En av de största fördelarna med markiser är att de skyddar mot vädrets makter både inom- och utomhus. Utomhus skyddar de mot både solstrålar och regn, vilket betyder att ni inte behöver störas av solen eller duggregn. De skyddar dig även från skadliga UV-strålar.

Inomhus är fördelarna lika uppenbara, markiser tar effektivt bort den värsta solvärmen och håller inomhusklimatet behagligt svalt. Markiser fungerar även utmärkt som skydd för dina inne möbler mot solblekning.

Att använda sig utav den plats man har ute är en frid för människan. Att kunna sitta ute med vänner och familj vet vi hur viktigt är.
Vi ser markiser som hjälp och en bekvämlighet som gör det mer möjligt för dig att vara ute.

 

Vi kan markiser och hjälper dig att välja rätt!

Hos oss kan du välja bland mängder av material, variation av färger och design som passar ditt hem och gör det ännu mer attraktivt. Enligt oss kan man sätta upp markiser lika mycket för funktion som för att göra ditt hus finare. Så satsa på nya markiser till din uteplats eller bostad och gör dem mer inbjudande och attraktiva!

 

 

Kontakta oss via mail eller telefon så tar vi tillsammans fram en lösning som passar just Er.

 

We supply blinds and awning throughout Stockholm
The acquisition of an awning does not only protect against the sun with a more comfortable indoor climate as a result, it also offers the possibility to make the building more personal and neat clean exterior. We therefore offer a variety of different awning models and color combinations for example, terrace, patio, window or balcony to choose from. To suit your needs tailored awnings for the best fit and the longest possible shelf life.
Given that Stockholm can offer weather with everything from the wind and rain to brilliant sunshine, we have chosen awning models with care to meet the needs of Stockholmers have. A terrace awning can be the perfect choice when it comes to improving their patio. It can which protect against both sun and rain as well as provide an alternative to building a permanent roof made of plastic or metal.

 • glare
 • improved indoor climate
 • Lower energy costs
 • Aesthetically boost for facade
 • Protects furnishings against fading
 • Scope – Awnings

In addition to providing protection to a patio or prevent the sun shining in through a window, for example a villa, townhouse or apartment so used awnings also suited for various companies. Many store owners can protect their goods in a shop window as well as a restaurant or bar, you can have an outdoor seating area where customers can sit under an awning and eat a snack. An awning work where excellent at providing guests with both shade or shelter if there would come a rain. It is also excellent to have infrared in order to provide some warmth. Additionally, you can press logo or text on an awning, it provides the perfect opportunity to advertise his business with an offer, phone number or web address.
Awnings – materials and quality
We have chosen to provide the highest quality of our entire range of awnings. It comes from the entire awning position of the frame and arms to the fabric which is then sewn into a cloth. The fabric is 100% solution dyed acrylic, which has the best color consistency, color fading not the case. The fabric is then sewn on top-sized sewing machines to get a strong, straight and perfect seam. All awning fabrics are impregnated through and also has a thin surface layer of dirt-repellent Teflon sprayed on for maximum durability and performance. All this is of utmost importance when choosing your awning as it will be exposed to the elements for many years to come.

As regards the operation of an awning can choose between the classic crank, belt or motor control. It is obvious then that the couple several awnings and let them take care of themselves with the help of sun / wind sensors which you can easily relax for example, going away. You can then via an app, change settings at home at home in Stockholm, intended where you are in the world.

You can choose between different colors of awning position and also between a large number of colors and patterns existing fabric to best match to your facade or house.
Profit after installation of an awning gives a neat and clean appearance.

We provide full guarantee on everything we do. Give us a call and we come out to examine together what might suit you best for you, easy and convenient.
We know that Stockholmers are keen to have fine on their patios. With the right awning get your whole house a lift. We therefore offer customized awnings that can easily match your furniture or decor.

While awnings frame your patio or balcony counteracts also transparency and protects from rain and heat. Awnings add that little bit extra and can easily lift the overall impression of the terrace, patio, balcony or window.

Contact us for Awning Stockholm